Menighetens kalender uke 43


ROSENKRANSMÅNED

Søndag 22.10   29. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 1.kommunions barn undervisning
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe med opplegg for barnefamilier
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 23.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 24.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 25.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 26.10
Kl 17.30 Tilbedelse med rosenkrans etterfulgt av messe på latin

Fredag 27.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 28.10 De hellige Apostler Simon og Judas
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.10   30. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk