Menighetens kalender uke 20

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 12.05   7.søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 13.05  
Kl.10:00 Rekviem messe
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 14.05   Apostelen Mattias
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 15.05 
Kl.10:00  Rekviem messe

Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 16.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Fredag 17.05 17.MAI feiring (se eget opplegg)
Kl 13.00 Messefeiring

Lørdag 18.05 Den hellige Erik
Kl 12.00 Rosenkrans på norsk
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 19.05   PINSEHØYTID – INTERNASJONAL PINSEFEIRING
Kl 11.00 Utendørs fellesmesse
(se eget opplegg)
Kl 13.30 Messe på ukrainsk