Menighetsblad

Endret: 10. april 2018, kl.15:01

Menighetsblad St.Laurentius – Budstikke

Menighetsbladet St.Laurentius Budstikke utkommer to ganger i året og er ment som et informasjonsblad som sendes til alle registrerte husstander i menigheten. I de siste år har antall medlemmer økt betraktelig og dermed økes også antall trykte blader og kostnader. Dessverre har mange av bladene kommet på retur til menighetskontoret på grunn av feil adresser, ingen mottaker på den gamle adressen uten påført ny adresse osv.
Dette har kostet menigheten unødvendig mye penger. Derfor ber redaksjonen inderlig om at menighets medlemmer melder fra til prestekontoret om de fortsatt vil motta menighetsblad i papirutgave (kun for de som melder fra til prestekontoret får det). Heretter blir det kun elektronisk utgave.

Redaksjonen består av: Mang Van Le, Tuan Ba Mai og Trond Aaring
Ansvarlig redaktør: pater Paulus Pham Huu Y
Det ville være fint om du også ville bidra med innlegg.

Budstikke nr.1 – 2017 i pdf kan lastest ned her

Ved flytting vær vennlig å påføre ny adresse og returner til:

        Den Katolsk Menighet (evt. St.Laurentius katolske menighet)
        Cappelensgt. 1
        3016 Drammen

Arkiv nummer:

Budstikke 2- 2015: Du kan laste ned siste nummeret av budstikke.
Budstikke 1- 2015: Du kan laste ned siste nummeret av budstikke.
Budstikke 2- 2014: Du kan laste ned siste nummeret av budstikke.
Budstikke 1- 2014:
Du kan laste ned siste nummeret av budstikke.
Budstikke 2- 2013:
Du kan laste ned budstikke her: 
lav eller høy kvalitet