SØSTRE FRA TAUTRA MARIAKLOSTER PÅ BESØK

SØSTRE FRA TAUTRA MARIAKLOSTER KOMMER LØRDAG-SØNDAG 10.-11.FEBRUAR

Tautra Mariakloster utgjør et spennende unntak i en tid da klostre verden over opplever nedgang i antall medlemmer. I løpet av de siste fem årene er nonnene på Tautra blitt dobbelt så mange! Nonnene er nå 14 fra 8 forskjellige land: USA, Norge, Nederland, England, Belgia, Polen, Frankrike og Vietnam.

De planlegger en ny fløy med 8 rom. Fire av de nye rommene vil utgjøre sykeavdeling for deres eldre søstre. Som Cisterciensernonner som lever et kontemplativt liv, gjør de alt de kan for at alle kan bo på klosteret inntil de dør. Derfor bygges de nye sykerommene etter hospitalstandard.

Nonnene har allerede 20% av totalbudsjettet, og håper å kunne begynne å bygge når de har 50%.


Biskop Bernt støtter prosjektet, og oppfordrer til generøse gaver. Konvolutter med opplysninger om hvordan du kan bidra legges på kirkebenkene før messen. IKKE send kontanter i posten! Konvolutten kan legges i kollekten denne søndagen, eller neste søndag hvis du vil ta den med hjem og be om hvordan du kan støtte nonnene på Tautra.

Gaver kan overføres direkte til Tautra Mariaklosters byggefond:
Sparebanken i Midt-Norge, byggekonto 4200 39 36192
Eller Vipps 140467
Du kan også gi skattefritt fastbidrag gjennom OKB
https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema (godskrive Tautra Mariakloster)

Nonnene er utrolig takknemlige for din hjelp! De ber for dere hver dag, og håper på deres forbønn og hjelp, så de kan ta imot nye klosterkall og stelle de gamle.
Dere er velkommen på noen dagers retrett: gjest@tautra.no
www.tautra.org

 

 

WAŻNY PROJEKT KLASZTORU TAUTRA MARIAKLOSTER

„Tautra Mariakloster” jest zdecydowanym wyjątkiem w czasach, gdy klasztory na całym świecie odnotowują spadek liczby powołań. W ciągu ostatnich pięciu lat mniszki z Tautry zwiększyły swoją liczbę dwukrotnie! W klasztorze jest teraz 14 sióstr z 8 różnych krajów: USA, Norwegii, Holandii, Anglii, Belgii, Polski, Francji i Wietnamu.

Siostry planują dobudować nowe skrzydło z 8 pokojami, z których cztery będą pełniły funkcję infirmerii dla starszych lub chorych sióstr. Jako cysterki kontemplacyjne, mniszki robią wszystko, co w ich mocy, aby każda z sióstr mogła żyć w klasztorze aż do śmierci – z tego względu nowe pokoje projektowane są według standardów szpitalnych.

Całkowity budżet nowego budynku wynosi 25 milionów koron norweskich. Siostry zgromadziły już 25% szacowanej wartości. Rozpoczęcie budowy planują po zebraniu 50% wymaganych środków.
Biskup Bernt wspiera projekt i zachęca gorąco do wsparcia mniszek. Ulotki z informacjami o tym, jak można pomóc, zostaną umieszczone na ławkach przed Mszą Świętą. Prosimy nie wysłać pieniędzy pocztą! Koperty można będzie złożyć w ofierze do kolekty podczas Mszy Świętej w tę lub przyszłą niedzielę – można zatem zabrać koperty do domu.

Ofiary mogą być także przekazywane bezpośrednio na Fundusz Budowy Tautra Mariakloster:
Sparebanken i Midt-Norge, konto budowlane 4200 39 36192
Lub Vipps 140467
Można również złożyć ofiarę online bez podatku przez OKB
https://www.katolsk.no/organisation/norge/bidrag/avtalegiro-skjema (z dopiskiem „Tautra Mariakloster”)

Siostry są niezwykle wdzięczne za każdą pomoc! Mniszki modlą się za nas każdego dnia, a teraz proszą również o modlitwę za nie i wsparcie, aby miały możliwość trwać w powołaniu, przyjąć nowe siostry i zadbać o starsze.
Zapraszamy na kilkudniowe rekolekcje: gjest@tautra.no
www.tautra.no