Kvinnenes Internasjonale Bønnedag 2018

Samlingen finner sted fredag, 2. Mars kl. 11.30
Frelsesarmeen i Drammen,  Thornegt. 2, (lokalet ligger i området bak rådhuset).

Årets motto: Alt Gud gjør er godt.

Opplegget er i år utarbeidet av en kvinnegruppe i Surinam, Sør Amerika.

Denne verdensvide bønnebevegelsen er økumenisk og startet i 1887.
Bønnegrupper fra mer enn 170 land deltar. Mange katolikker er med.

Alle er hjertelig velkommen!