Menighetens kalender uke 38

  Søndag 13.09 24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 14.30 1.kommunionmesse på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 14.09 Korsets opphøyelse
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 15.09
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 18.30 Menighetsrådsmøte

Onsdag 16.09 Den hellige Robert Bellarmin
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 17.09
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 18.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 19.09
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.09 25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk