Menighetens kalender uke 9

 Søndag 28.02   2.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 01.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 02.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 03.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.03
Kl 18.00 Messe etterfulgt med tilbedelse

Fredag 05.03
Kl 18.00 Messe med korsveiandakt

Kl 19.30 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 06.03
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 07.03   3.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.00 Messe i Kongsberg
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk