Menighetens kalender uke 24

Søndag 13.06  11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 14.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 15.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 16.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 17.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 18.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 19.06
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.06  12.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk