Menighetens kalender uke 40

Søndag 03.10 27. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.10 Den hellige Frans av Assisi
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Tirsdag 05.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Onsdag 06.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Torsdag 07.10 Vår Frue av Rosenkransen
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe
Kl 18.30 Laurentius samtalekafe

Fredag 08.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Lørdag 09.10
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.10 28. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk