Norges konger og dronningers siste hvilested

Akershus Festning og slott
Norges konger og dronningers siste hvilested
Av oberstløytnant (p) Kjell Ivar Maudal.
Akershus festning og slott.
I 1999 feiret Akershus festning sitt 700-års jubileum. Festningen ble bygd av den siste norske kongen før unionen med Sverige og Danmark: Håkon V Magnusson, og ble plassert et godt stykke unna det som dengang var Oslo by i Viken (der Gamlebyen ligger nå). Les mer>>