Menighetens kalender uke 21

I maimåned bes rosenkrans før messe i ukedagene
Søndag 22.05   6. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 23.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 24.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 25.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 26.05 KRISTI HIMMELFART
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse med opptagelsesfeiring

Fredag 27.05
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 28.05
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 29.05   7. søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk