Menighetens kalender uke 31

 Søndag 31.07  18. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 01.08 Den hellige Alfonso Maria de’ Liguori
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 02.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 03.08 Den hellige Johannes Maria Vianney
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 05.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 06.08  Herrens Forklarelse
Kl 13.00 Messe på norsk

Kl 16.00 Messe på engelsk

Søndag 07.08  19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk