Menighetens kalender uke 33

Søndag 14.08 20. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 15.08 Jomfru Marias opptagelse I himmelen – høytid
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 16.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 17.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 18.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 19.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 20.08 Den hellige Bernhard av Clairvaux
Kl 13.00 Messe på norsk

Søndag 21.08 21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk