Menighetens kalender uke 34

Søndag 21.08   21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 22.08 Jomfru Marias dronningverdighet
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 23.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 24.08 Den hellige Bartolomeus – Apostel
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 25.08
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 26.08
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på spansk

Lørdag 27.08 Den hellige Monika
Kl 13.00 Messe på norsk

Søndag 28.08   PATRONATSFEST – ST. LAURENTIUSFEIRING
Kl 11.00 – Høytidlig patronatsfeiring
Kl 16.00 Messe på polsk