Menighetens kalender uke 43

Søndag 23.10 30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 24.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 25.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 26.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 27.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Fredag 28.10 De hellige apostler Simon og Judas
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 29.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 30.10 31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk