Menighetens kalender uke 46

Søndag 13.11   33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 14.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 18.30 Menighetsrådsmøte

Tirsdag 15.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 16.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 17.11 Den hellige Elisabeth av Ungarn
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 18.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 19.11
Kl 13.00 Barnemesse

Kl 14.00 Seminar om Den Synodale Vei
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 20.11   KRISTI KONGEFEST – HØYTID
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk