Menighetens kalender uke 15

Søndag 09.04   PÅSKESØNDAG
Kl 07.00 Påskemesse på polsk
Kl 11.00 Påskehøymesse
Kl 13.00 Påskefeiring på vietnamesisk
Kl 16.00 Påskemesse på polsk
Kl 18.00 Påskemesse på litauisk

Mandag 10.04   ANNEN PÅSKEDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Messe på norsk

Tirsdag 11.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 12.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 13.04
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 14.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 15.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 16.04   2.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk