Menighetens kalender uke 17

Søndag 23.04   3.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt av familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 24.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 25.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.04 Evangelisten Markus
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 27.04
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 28.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 29.04
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 30.04   4.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk