Menighetens kalender uke 19

Endret: 12. mai 2023, kl.22:22

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 07.05  5.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 08.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Kl 18.30 Menighetsrådsmøte

Tirsdag 09.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 10.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 11.05
Kl 17.30 Tilbedelse med rosenkrans etterfulgt av messe på latin

Fredag 12.05
De hellige Nereus og Achilleus
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 13.05 Vår Frue av Fatima
Kl 11.00 Barnemesse på polsk
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 18.00 Rosenkrans på polsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 14.05  6.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk