Menighetens kalender uke 21

I MAIMÅNED BES ROSENKRANSEN FØR MESSENE

Søndag 21.05   7.SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse 
Kl 16.00Messe på polsk

Mandag 22.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe
Tirsdag 23.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe
Onsdag 24.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe
Torsdag 25.05
Kl 17.30 Tilbedelse med rosenkrans etterfulgt av messe på latin 
Fredag 26.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe
Lørdag 27.05
Kl 11.00 Konfirmasjon – polsk gruppe
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 28.05   PINSEHØYTID – Menighetens Internasjonal dag
Kl 11.00 Utendør fellesmesse
Etterfulgt av dagens program
Se eget opplegg