Vedrørende søndagens kollekt til Ukraina – Appell fra den nordiske bispekonferansen

Kjære menighet og ordenssamfunn,

Vi viser til brevet fra biskopene i de nordiske land hvor de har tatt initiativ til en pinesaksjon der all kollekt fra hovedmessene på pinsedagen går til mat- og hygienepakker til de mest trengende i Ukraina.

Caritas Norge er bedt om å tilrettelegge og koordinere innsamlingen av disse midlene i Norge og påse at midlene blir overført til Caritas Ukraina.

Kollekten kan innbetales til
Kontonummer: 8200.01.52869
NB: Merk innbetalingen: Pinseaksjon

Vi ber om at kollekten overføres så snart som mulig, slik at hjelpen kan komme raskt frem!

Caritas vil også søke å samle inn informasjon om resultatene fra de andre nordiske land, slik at vi får en totaloversikt over hvor mye Kirken i Norden har mobilisert ved dette initiativet.

Vedlagt finner dere også:

Ukraine Kollekt Apell

 

Her er også tre videoer som kan være av interesse:

tetiana video message One year

Father Vyacheslav Grynevyc, Secretary General of Caritas-Spes Ukraine

Ønsker dere alle en velsignet pinse, der vi særlig ber om at de som er rammet av krigens grusomhet rikelig mottar Den Hellige Ånds gaver og høste av åndens fukter.

I Kristus,

Alexander Golding
Administrasjonssjef
Caritas Norge
+47 920 92 038