Menighetens kalender uke 36

Søndag 03.09  22. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 06.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.09
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 08.09 Jomfru Marias fødsel
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 09.09
Kl 13.00 søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 søndagsmesse på polsk

Søndag 10.09  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk