Menighetens kalender uke 37

Søndag 10.09  23. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 11.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 12.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 13.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 14.09 Festen til Korsets opphøyelse
Kl 18.00 Messefeiring på norsk

Fredag 15.09
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 16.09 De hellige Kornelius og Kyprian
Kl 13.00 søndagsmesse på norsk

Søndag 17.09   24. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk