Menighetens kalender uke 41

ROSENKRANSMÅNED
Søndag 08.10   27. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 09.10  Den hellige Dionysius og hans ledsagere
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 10.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 11.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 12.10
Kl 17.30 Tilbedelse med rosenkrans etterfulgt av messe på latin

Fredag 13.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Lørdag 14.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 15.10   28. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk