Synodal vei 2024

Møte med tema Misjon søndag 14.1.2023

Rett etter høymessen blir det et møte i serien om Den synodale vei der tema denne gang er misjon. Dette er det tredje og siste av menighetenes arbeidsmøter i prosessen som paven har gitt navnet Den synodale vei. Synodal kommer fra gresk og betyr sammen om veien eller å gå en vei sammen.

Møtet holdes i selve kirkerommet umiddelbart etter høymessen kl. 11.00.
Det blir en kort innledning til samtale. Vi deler oss inn i grupper og samtaler om noen spørsmål om temaet.