Menighetens kalender uke 14

Søndag 31.03     Påskesøndag
Kl 07.00  Påskemesse på polsk    
Kl 11.00  Påskehøymesse
Kl 13.00  Påskemesse på vietnamesisk
Kl 16.00  Påskemesse på polsk

Mandag i påskeoktaven 01.04 Annen påskedag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Messe på norsk

Tirsdag i påskeoktaven 02.04 
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag i påskeoktaven 03.04
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag i påskeoktaven 04.04
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag i påskeoktaven 05.04
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 20.00 Messe på polsk

Lørdag i påskeoktaven 06.04
Kl 10.00 Religionsundervisning
Kl 13.00 Barnemesse
KL 16:00 Messe på engelsk/ filippinsk

Søndag 07.04   2.søndag i påsketiden
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl.15:00 Miskunns rosenkrans  
Kl 16.00 Messe på polsk