Menighetens kalender uke 25

Søndag 16.06   11.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse  
Kl 13.30 Messe på ukrainsk
Kl 16.00 Konfirmasjonsmesse på polsk

Mandag 17.06  
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.06  
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.06
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 21.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 22.06
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.06   12.søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse  etterfulgt av Sommerkonsert ved Vi & Valdi kor 
Kl 16.00 Messe på polsk