Caritas St.Laurentius har nå fått egen hjemmeside

Det er: www.caritasdrammen.no

Informasjonskontoret har stengt i hele juli måned på grunn av fellesferie. Vi forsøker å svare på mail og sms i ferien.

Aktivitetene starter i uke 32. Mødre i sentrum og konversasjonskvelder starter i uke 33. Kurs i norsk språk og samfunnskunnskap starter i uke 36.

Vi tar imot spørsmål og påmelding på cardrammen@gmail.com eller sms til telefon nummer 95837597.

Med vennlig hilsen
Trond Olav Aaring
Caritas St.Laurentius