Menigheten kalender uke 25

Søndag 16.06  DEN HELLIGE TREENIGHET – HØYTIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse etterfulgt av søndagsskole for barna
Kl 12.00 Søndagsskole
Kl 14.00 Kongsberg: messe på polsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 17.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 18.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 19.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 20.06
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Tilbedelse mellom messene

Fredag 21.06
Kl 18.00 Messe på norsk & Kl.19.00 Messe på polsk

Lørdag 22.06
Kl 10.00 Katekese – Avslutningsfest

Kl 13.00 Søndagsmesse/barnemesse
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 23.06  CORPUS CHRISTI – KRISTI LEGEME OG BLOD – HØYTIDEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 10.30 Laudes
Kl 11.00 Høymesse med 1.Kommnunionsfeiring
Etterfulgt av eukaristisk prosesjon og fest
Kl 14.00 Kongsberg: messe på norsk
Kl 16.30 Messe på polsk