Menighetens kalender uke 43

I oktobermåned bes rosenkrans etter alle daglige messer
Søndag 18.10   29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Missjonssøndag

Kl 09.00 Messe på polsk

Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 19.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 20.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 21.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 22.10
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 23.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 24.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 16.00 Søndagsmesse på spansk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 25.10   30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk