Menighetens kalender uke 42

I oktobermåned bes rosenkrans etter alle daglige messer
Søndag 11.10 28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk

Mandag 12.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 13.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 14.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 15.10 Den hellige Teresa av Avila
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 16.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 17.10 Den hellige Ignatius av Antiokia
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 18.10 29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Missjonssøndag
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.30 Messe på polsk