Menighetens kalender uke 5

 Søndag 31.01 4.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 01.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 02.02 Festen for Herrens fremtilling i templet
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Onsdag 03.02 Den hellige Ansgar
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 05.02 Den hellige Agathe
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 06.02  
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 07.02 5.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk