Menighetens kalender uke 4

Endret: 26. januar 2021, kl.19:30

 Søndag 24.01 3.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 25.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 26.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 27.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 28.01 Den hellige Thomas Aquinas
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 29.01
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 30.01
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 31.01 4.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk