Menighetens kalender uke 7

 Søndag 14.02   6.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR B
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 15.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 16.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 17.02 Askeonsdag – faste og abstinens
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Torsdag 18.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 19.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 20.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 21.02   1.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk