Menighetens kalender uke 8

 Søndag 21.02  1.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 22.02 Apostelen Peters stol
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 23.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 24.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 25.02
Kl 18.00 Messe etterfulgt med tilbedelse

Fredag 26.02
Kl 18.00 Messe med korsveiandakt

Lørdag 27.02
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 28.02  2.SØNDAG I FASTEN
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.00 Messe på polsk