Menighetens kalender uke 42

Søndag 17.10 29. søndag i det alminnelige kirkeår
Misjonssøndag
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 18.10 Evangelisten Lukas
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Tirsdag 19.10 De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Onsdag 20.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Torsdag 21.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Fredag 22.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Lørdag 23.10
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Kl 16.00 Messe på spansk

Søndag 24.10 30. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole etterfulgt med messe for familier
Kl 16.00 Messe på polsk