Menighetens kalender uke 41

Endret: 16. oktober 2021, kl.14:45

Søndag 10.10   28. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
NB! Ingen messe på engelsk Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 11.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Tirsdag 12.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Onsdag 13.10
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Torsdag 14.10 Den hellige Callistus I
Kl 17.30 Rosenkrans etterfuglt av messe

Fredag 15.10
Ingen messe

Kl 17.00 Menighetsdugnad

Lørdag 16.10
Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg

Søndag 17.10   29. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk