Menighetens kalender uke 26

Søndag 26.06 13. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 27.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 28.06 Den hellige Ireneus
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 29.06 De hellige apostler Peter og Paulus
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 30.06
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 01.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 02.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk

Søndag 03.07 14. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk