Menighetens kalender uke 27

Søndag 03.07  14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 06.07 Den hellige Maria Goretti
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.07
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 08.07 Den hellige Sunniva
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 09.07
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Søndag 10.07 15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk