Menighetens kalender uke 22

Søndag 28.05   PINSEHØYTID – Menighetens Internasjonal dag
Kl 11.00 Utendør fellesmesse
Etterfulgt av dagens program, se eget opplegg

Mandag 29.05 Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
Kl 11.00Forste kommunion – polsk gruppe
Kl 13.00Første kommunion – polsk gruppe
Kl 17.30  Rosenkrans etterfulgt av messe 

Tirsdag 30.05
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 31.05 Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Torsdag 01.06 Den hellige Justin
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse 

Fredag 02.06
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk

Lørdag 03.06 Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
Kl 10.00 Lørdagskatekese. Avslutningsfest.
Kl 13.00Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på filippinsk/engelsk

Søndag 04.06   Den Hellige Treenighet
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk