Den synodale veien i OKB

Her er en oppsummering av innspill på spørsmålene til tema deltakelse i den synodale prosessen, samt drøftingspunkt til PRO-møtet.