Menighetens kalender uke 44


Søndag 29.10   30. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 30.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Tirsdag 31.10 
Kl 17.30 Rosenkrans etterfulgt av messe

Onsdag 01.11 ALLEHELGENSDAG – høytid
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Torsdag 02.11 Allesjelersdag
Kl 18.00 Requiemmesse på norsk etterfulgt av felles kirkegårdsbesøk
Kl 19.30 Requiemmesse på polsk

Fredag 03.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 20.00 Messe på polsk

Lørdag 04.11
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på filippinks/engelsk

Søndag 05.11   31. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk