Menighetens kalender uke 9

Endret: 25. februar 2024, kl.06:45

Søndag 25.02   2.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00  1.kommunions barn undervisning
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00  Søndagsmesse med opplegg for barnefamilier
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00  Messe på Swahili / afrikansk

Mandag 26.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 27.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 28.02
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 29.02
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 01.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 20.00Messe med korsvei på polsk

Lørdag 02.03
Kl 10.00 Lørdagskatekese /skriftemål i fasten

Kl 13.00 Barnemesse
Kl 16.00 Messe på filippinsk

Søndag 03.03   3.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00  Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk