Menighetens kalender uke 10

Søndag 03.03   3.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00  Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 04.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 05.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 06.03
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 07.03
Kl 18.00 Messe på latin etterfulgt av tilbedelse

Fredag 08.03
Kl 18.00 Messe med korsvei på norsk

Kl 20.00 Messe med korsvei på polsk

Lørdag 09.03
Kl 11.00 Barnemesse på polsk

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 10.03   4.søndag i fasten
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 16.00 Messe på polsk
Kl 18.00 Messe på litauisk