Siste innlegg

Menighetens kalender uke 2

Endret: 12. januar 2018, kl.10:00

Søndag 07. 01 HERRENS ÅPENBARING – DÅP 

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Etter høymesse blir menighetens juletrefest 
Kl 12.00: Messe på polsk i Kongsberg
Kl 13.00: Messe på vietnamesisk
Kl 16.30: Messe på polsk les mer >>

Feiring av diakonsvielse 04.11.2017

Feiring av diakonsvielse til Mang Le Van i St. Laurentius Drammen

En fullsatt St. Laurentius kirke feiret lørdag den 4.november vielse av Mang Le Van som diakon i menigheten. Nåværende og tidligere prester i menigheten samt mange tilreisende prester og ordensfolk deltok i tillegg til mange ifra menigheten.
Biskop Bernt Eidsvig ledet den høytidelige messen assistert av sokneprest Paulus Y. les mer >>