Onsdag den 14. mars klokken 18:30 i kirkens bibliotek er månedens onsdagsmøte. Vi får besøk av advokatene Clemetsen og Mohammad som skal snakke om arbeids og familierett. De har lang erfaring innen nevnte tema og det blir anledning til spørsmål/samtale. Håper at mange kommer denne dagen da dette er tema som bør interessere mange.

Årsmøte onsdag den 11.april klokken 18:30 i kirkens bibliotek.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp til behandling må være styret ved leder i hende senest to uker før årsmøtet.
Alle som er registrerte medlemmer i St. Laurentius menighet Drammen har stemmerett.

 

Med vennlig hilsen
Caritas St.Laurentius
Cappelens gt 1. 3016 Drammen