Menighetens kalender uke 10

Endret: 11. mars 2018, kl.00:30

Søndag 04.03   3. SØNDAG I FASTEN

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Kl 12.00: Kongsberg: Messe på polsk
Kl 13.00: Messe på vietnamesisk
Kl 16.30: Messe på polsk

Mandag 05.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Tirsdag 06.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk

Onsdag 07.03

Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl 19.00 Messe på polsk med korsveiandakt

Torsdag 08.03

Kl. 18.00 Messe på norsk & Kl 19.00 Messe på polsk
Tilbedelse mellom messene

Fredag 09.03

Felles korsveiandakt
Kl. 18.00 Messe på norsk 

Kl 19.00 Messe på polsk 

Lørdag 10.03

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på spansk
Kl. 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 11.03   4. SØNDAG I FASTEN

Kl 09.00: Messe på polsk
Kl 10.30: Laudes
Kl 11.00: Høymesse
Kl 16.30: Messe på polsk
Kl 18.00: Messe på litauisk