Menighetens kalender uke 45

Søndag 01.11 ALLEHELGENSDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 02.11 ALLESJELERSDAG
Kl 18.00 Reauiemmesse på norsk
Kl 19.30 Requiemmesse på polsk

Tirsdag 03.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 04.11 De hellige Karl Borromeus
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 05.11
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 06.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 07.11
Kl 11.00 Konfirmasjonsundervisning

Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk
Kl 16.00 Messe på engelsk/filippinsk
Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 08.11   32. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk (Obs!)
Kl 18.00 Messe på litauisk