Menighetens kalender uke 44

I oktobermåned bes rosenkrans etter alle daglige messer

Søndag 25.10 30.  SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
Kl 09.00 Messe på polsk

Kl 11.00 Høymesse
Kl 12.15 Søndagsskole
Kl 13.00 Familiemesse
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 26.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Tirsdag 27.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Onsdag 28.10 De hellige apostle Simon og Judas
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 29.10
Kl 18.00 Messe etterfulgt av tilbedelse

Fredag 30.10
Kl 18.00 Messe på norsk

Lørdag 31.10
Kl 13.00 Søndagsmesse på norsk

Kl 19.00 Søndagsmesse på polsk

Søndag 01.11   ALLEHELGENSDAG
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.30 Messe på polsk

Mandag 02.11   ALLESJELERSDAG
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk