Menighetens kalender uke 44

Søndag 31.10 31. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på engelsk
Kl 16.00 Messe på polsk

Mandag 01.11 Allehelgensdag – høytid
Kl 18.00 Messe på norsk
Kl 19.30 Messe på polsk

Tirsdag 02.11 Allesjelersdag
Kl 18.00 Requiemmesse på norsk
Kl 19.30 Requiemmesse på polsk

Onsdag 03.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Torsdag 04.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Fredag 05.11
Kl 18.00 Messe på norsk

Kl 19.30 Messe på polsk

Lørdag 06.11
Kl 10.00 Lørdagskatekese

Kl 13.00 Messe med ungdomsopplegg
Kl 19.00 Messe på polsk

Søndag 07.11 32. søndag i det alminnelige kirkeår
Kl 09.00 Messe på polsk
Kl 11.00 Høymesse
Kl 13.00 Messe på vietnamesisk
Kl 16.00 Messe på polsk